PHP Darslar | O'zbekcha!

...

1.Kirish

REJA:

HTML bo'yicha boshlang'ich ko'nikmaga ega bo'lish <html> <⁄html>

CSS bo'yicha boshlang'ich ko'nikmaga ega bo'lish CSS

Kursdan asosiy maqsadi MySQL Dasturlash tilini to'liq o'rganib olib, uning yordamida osonlik bilan responsive va zamonaviy web loyihalarni yaratishni o'rganish. Albatta kursni oxirida, MySQLdan foydalanib yordamida o'zimizning loyihani yaratib chiqamiz

Yuqori darajali, ozu, ram ni hisoblamaysiz. Interpretatorli | Konpilatsiya qilinmaydigan. dasturlash tili

ECMAScript spetsifikatsiyasi

Multi-Paradigma. - Hohlasangiz OOPga moslab Hohlasangiz funksional qilib kod yozsa bo'ladi.

MySQL Client / Browser va Serverda (Node.Js) ham ishga tushirish.

O'zgaruvchi va Data types

Massivlar

Obyektlar

String, massiv, obyekt va boshqa data typelarning metodlari

Looplar (for, for of, foreach, map va hokazolar)

Shartlar (if, ternar va switch)

Funksiyalar (Odatiy va strelka funksiyalar)

OOP (prototype va class)

DOM elementlar

DOM bilan manipulyatsiya

Eventlar

Forma validatsiyasi

Yuqori darajali metodlar (massiv uchun)

Asinxron MySQL

Promise

Fetch API

1. VS Code IDE (Live Server) (https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win)


Auto Close Tag | Tagni avtomatik yozish

Auto Complete Tag | Taglarni avtomatik yopish

Auto Rename Tag | Taglarni avtomatik o'zgartirish

Beautify | Kodni chiroyli formatirovat qilib ko'rsatadi.

Bracket Pair Colorizer | JS Koddagi qavslarni rangga ajratib ko'rsatadi.

CSS Peek | HTML tagda qaysi CSS ga tegishli ekanini ko'rsatadi. CTRL

ESLint | MySQLdagi Kodni to'g'ri yozilayotganini nazorat qiladi.

MySQL (ES6) code Snippets | Import va Export dagi kodlarni avtomatik chiqaradi.

Path autocomplete | Boshqa faylni import qilganda avtomatik

VScode-icons | Fayl iconkalarini ajratib ko'rsatadi.

2. Google Chrome Browser (https://www.google.com/chrome/)

if else


$obhavo = "Quyosh";

if($obhavo == "Quyosh"){

echo "Quyosh bor";

} else {

echo "Quyosh yoq";

}


$day = date("d");

if($day == 30){

echo "Bugun 30 oktyabr";

}else {

echo "Bugun boshqa kun";

}


$lesson = false;

if($lesson){

echo "Dars bor";

} else {

echo "Dars yoq";

}


$lesson = false;

if(!$lesson){

echo "Dars bor";

} else {

echo "Dars yoq";

}


<?php

$user = "admin";

$pass = "12345";

if(isset($_POST['auth'])){

//echo "KIRISH BOSILDI";

if($_POST['login'] == $user AND $_POST['parol'] == $pass){

echo "TIZIMGA MUVAFFAQIYATLI KIRDINGIZ!";

} echo "login parol no'g'ri";

} else {

echo "KIRISH BOSILMADI";

}

?>

<form action="" method="POST">

login: <input type="text" name="login">

parol: <input type="password" name="parol">

<input type="submit" name="auth" value="kirish">

</form>

Komentariya bu - Izoh: Bor bir kodni yozganingizda kod haqida ma'lumotni yozib ketish kerak sababi sizning kodingizni boshqa dasturchi tushinishi yoki o'zingiz tushunmay qolishingiz mumkin. Kodni o'qilish jarayonini tezlashtirish maqsadida yoziladi.

Bir qatorli Komentariyalar ikkta slesh belgisi bilan yoziladi.

// bu bir qatorli komentariya

Ko'p qatorli Komentariyalar slesh yulduzcha va yulduzcha slesh bilan yoziladi.

/* bu ikki qatorli komentariya */


Konkatenatsiya - bu O'zgaruvchilarni bitta qatorga chiqarib beradi.

Ya'ni ikki uchta o'zgaruvchilarni bir biriga qo'shib chiqarish desak to'g'riroq bo'ladi.

Stiring - bu qator. Metodlari (Usullari)

String metodlari - bu qanaqadir vazifani, logikani bajaradigan funksiyalar hisoblanadi. Odatda bularni metod deyiladi.

Array bu - O'z ichida ko'plab o'zgaruvchilarni saqlaydigan o'zgaruvchi. ya'ni bir vaqtning o'zida bitta containerdan ko'plab o'zgaruvchilar
Arrayni o'ziga yangi o'zgaruvchi qo'shish

Arrayni manipulyatsiya qilish, qo'shimcha va boshqalar

Object bu - Obyekt, obyekt va uning hususiyatlari, Juda ko'p qo'llaniladigan o'zgaruvchi turi hisoblanadi. Biror shaxsni obyekt deb oladigan bo'lsak, ismi, familiyasi, yoshi, manzili, hobbiysi va boshqa hususiyatlari, Obyektlar kalit va qiymat ko'rinishida e'lon qilinadi.
JSON haqida

JSON bu - MySQLdagi objectning matn ko'rinishi va tez ma'lumot almashish turi hisoblanadi.

Serverdan Web sahifaga ma'lumot uzatishda JSONdan foydalanishimiz mumkin.

MySQL object ma'lumotlarni JSONga o'zgartirishimiz va JSONni objectga aylantirishimiz mumkin. JSON matn ko'rinishida bo'ladi.

Asosan frontend uchun ham backend uchun ham ma'lumotlarni object ko'rinishida uzatish qulay, odatda frontend ham ma'lumot keldanda massivni ichiga solingan object ko'rinishida bo'ladi.

1 - misol: Massivni JSON formatga o'kazish

2 - misol: JSONni massivga o'kazish

Sikl bu - ma'lum bir shart (false) yolg'on bo'lib qolmaguncha bajariladigan jarayonga aytiladi.

Bu yerda x = 0; Dastlabki qiymatni nol deb qabul qiladi va siklga kirib nolni chiqaradi.

x++ (Increment-kattalashtirish) qiymatini qabul qilib keyin siklga kiradi va x = 8 dan kichik ekanligini tekshirib bitta ga oshirib siklga chiqaradi

Shu tariqa x toki sakkizga teng bo'lmaguncha siklni tekshiradi.

while sikli ham shu forga o'xshash bo'lib, faqatgina qiymadi sikldan tashqarida yoziladi.
for sikliga misol ko'raylik
for sikli yangi yozilishi
Yuqori darajali array metodlari forEach(ES6), map, filter
map metodi yangi arrayni qaytaradi.
filter metodi shart bajarilgandagi natijalarni qaytaradi

This is the third item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

Bundan oldin HTML va CSS bo'yicha boshlang'ich ko'nikma yaxshi o'rganib olish

Videolarni etibor bilan ko'rib chiqish.

Video davomida yozilayotgan kodlarni o'zingizda ham yozib oling.

Tushunmagan va qiyin tuyilgan mavzular yoki savollarni yozib boring.

Practice, Practice va yana Practice.

1. VS Code IDE (Live Server) (https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win)

2. Google Chrome Browser (https://www.google.com/chrome/)